Anadolu Folklor Vakfı Edirne Grup Başkanlığı

amblem.jpg

Vakfımız binlerce yıldan bu yana Türk Tarihi’nin her safhasında yer alan halk kültürü kaynaklarımızı araştırmak, halkımızın geleneksel kültür değerlerini ele alarak geçmişten geleceğe insanlarımızın sağlam bir köprü kurmasını sağlamak bu çalışmalarımızı yaparken köken değerlerinden saptırılmaksızın günümüz bilim, bilgi ve teknolojik olanaklarından yararlanılarak ve onları çağdaş bir anlayışla işleyerek her yönde ilerleyen ve gelişen Türkiye Cumhuriyeti’ne halk kültürü alanında hizmet verebilmek için 2 Ekim 1981 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Edirne Grup Başkanlığı'nın Kuruluşu

AFV Edirne Grup başkanlığı 1984 Yılında kurulmuştur. Edirne yöresi ile çalışmalarına başlayan Edirne Grubu, zaman içinde Silifke, Elazığ ve Artvin yöreleri ile de çalışmalarına devam etmiştir. Kurulduğu yıldan beri gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında birçok festivallere katılmıştır ve Edirne ve Türkiye’yi katıldığı festivallerde başarı ile temsil etmiş ve birçok dereceler almıştır.

Çalışmaları

İlk kez 1985 yılında Edirne’de uluslar arası çocuk festivali organize etmiştir. Bu organizeye Polonya ve Romanya’dan çocuk dans gurupları katılmıştır. Daha sonra 2002 ve 2003 yıllarında bu organize tekrarlanmış, Makedonya, Bulgaristan ve Romanya’dan çocuk grupları davet edilmiştir. Türk ailelerinin yanında kalan yabancı çocuklar kendi kültürlerini Türk çocuklarına öğretmiş, onlar da kaldıkları zaman içerisinde Türk kültürünü, müzik ve danslarını öğrenerek ülkeler arası kültür alışverişine katkıda bulunmuşlar, dünya çocukları arasında dostluk, barış ve kardeşliğin oluşturulmasında önemli bir adım atmışlardır.

Bugüne kadar Türk kültürüne yüzlerce dansçı yetiştirmiştir. Kurulduğu yıldan beri bugüne kadar başta Edirne olmak üzere birçok uluslar arası festivallere davet edilen yabancı halk oyunları gruplarının ülkemize gelmelerine katkıda bulunmuştur. 2007 yılında Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği Ortak Küçük Projeler Fonu kapsamında yürütmüş olduğu “Feleğin Çemberi Döndüğünde” adlı proje kapsamında bölgede eksikliği çekilen müzik kaydı ve yöre halk oyunları hakkında araştırmalar yapılmış ve bunlar hazırlanan kitapçık ve CD ler ile bölge halkının ve ilgilenenlerin hizmetine sunulmuştur. Vakfımız Edirne Grup Başkanlığı halen 80 dansçısı ve Edirne, Silifke, Artvin ve Elazığ yöreleri ile çalışmalarına devam etmektedir.

Ankara, Antalya, Edirne, Samsun, Bursa ve Zonguldak illerimizde kurulmuş olan halk Oyunları Gruplarımız nezdinde bugüne kadar 8760 Türk genci halk dansları konusunda eğitilmiştir. Bu konuda halen 1400 faal üye mevcuttur. Mahalli halk kültürü değerlerimizden olan kilim, bakır, çorap, çevre, baston, kadın takıları orijinal ve yöresel kadın ve erkek giysileri arşiv koleksiyonları oluşturulmuş ve buna bağlı olarak 9 kez Anadolu Halk Sanatları Sergileri açılmıştır. Yurdumuzun çeşitli il ve ilçelerinde “ Anadolu’nun içinden halk oyunları ve türküleri şölenleri “ ile “ Folklor Pınarımız” isimli Vakfımız faaliyetleri 25 kez başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Amacı - Misyonu

Anadolu Folklor Vakfı, konusu halk kültürü olan ülkemizdeki tek vakıftır. Bu itibarla çalışmaları daha da sorumlu ve yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Halk kültürümüzü ülkemiz insanına en bilimsel ve doğru biçimde sunmak temel amacımızdır.