Çanakkale Yöresi

ÇANAKKALE YÖRESİ

Çanakkale de bilinen halk oyunlarından bazıları şunlardır; Harmandalı, kaba güvem, Edremit güvendesi, Yandım Ayşe, (Karyolamın Demiri), Kuz köy Zeybeği, Sürmeli, Bayramiç Zeybeği, Karanlık Zeybeği

Düğün ve eğlencelerde oynanan bu oyunların dışında, dini nitelikli bir dans olan Samahlar Türkmen ibadetlerinin gerçekleştirildikleri cemlerin ayrılmaz ve önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Çanakkale yöresinde oynanılan Samahlar Orta ve Doğu Anadolu Samahlarından daha ağır bir tempoda gerçekleşir.

Bu tipten oyunların dışında ile göçler yolu ile gelen diğer toplulukların da (Çerkezler Adıge, Kumuk, Pomak, Boşnak v.b.) Çanakkale oyunlarının yanı sıra kendi oyunlarını da oynadıkları da görülmektedir. Oyunlarda kullanılan müzik aletleri de oynanan oyunlara ve oynanan topluluklara göre değişiklik gösterir. Geleneksel zeybek oyunlarında klarnet, keman, davul, darbuka, kullanılırken, Samahlarda bağlama, Çerkez oyunlarında akordeon ve phacic kullanılır.

Çanakkale Yöresinde Oynadığımız Oyunlar;

  • Karyolamın Demiri
  • Karanfilin Moruna
  • Kaba Güvende
  • Harmandalı
  • Çan Sekmesi
  • Karanlık Dere