Artvin Yöresi

Artvin Yöresi Oyunlarının Fotoğraf Galerisi

Artvin ilimiz halkoyunlarıyla ilgili olarak bir yandan Kuzeydoğu Bölgemizdeki Bar’larla, diğer yandan da Doğu Karadeniz Bölgemizdeki Horon’larla ilişkilidir

     Bunun için Artvin ili sınırları içinde hem Bar’lara hem Horonlara hemde Azeri oyunlarına rastlamak mümkündür. Bunun için yörede, Ata Barı, Hançer Barı gibi Bar oyunlar olduğu gibi Düz Horon, Deli Horon gibi Horon adlı oyunlar ve Baycan, Ondört, Tamara, Şeyh Şamil gibi Azeri danslarıda bulunmaktadır. Çünkü bu ilimizde kültür bakımından, Samsun, Sakarya ve Eskişehir ilimiz gibi etnik oyunlar, hemde müzik ve çalgılar bakımından pek çok çeşitlilik göstermektedir.

Oyunları

     Oyunlara, Davul, Cura, Zurna, Kotluk davulu, Kaval, Tulum, Kartal kanadından yapılmış Balaban, Armonika(Garmon) hatta bazı ilçe ve köylerde Kemençe bile eşlik etmektedir. Bu karma durum giysilerde bile kendini göstermektedir. Erkek giysileri Düz Azeri kıyafetleriyle, Karadeniz Horon bölgesi kıyafetleri karması gibidir. Karadeniz bölge giysilerine daha yakındır.

    Artvin ilimizde oynanan oyunlarımızdan bazılarının adları şunlardır: Horon, Deli Horon, Ata Barı, Artvin Barı, Döne, Sarı Çiçek, Uzun Dere, Koçeri, Ondörtlü, Kız Horonu, Acara, Cilvelioy, Temüraşa, Hançer Barı, Köroğlu Oyunu, Tamzara, Tamara, Hemşin, Coşkun Çoruh, Atom, Orta Batum, Yenge Can, Üç Ayak, Ağır Bar.

Artvin Yöresinde Oynadığımız Oyunlar;

 • Horon
 • Deli Horon
 • Ata Barı
 • Artvin Barı
 • Döne
 • Sarı Çiçek
 • Uzun Dere
 • Koçeri
 • Ondörtlü
 • Kız Horonu
 • Cilvelioy
 • Hemşin
 • Coşkun Çoruh
 • Atom
 • Orta Batum
 • Yenge Can
 • Üç Ayak
 • Ağır Bar