Bulgar Dansları

PROJE BİLGİLERİ

Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği Ortak Küçük Projeler Fonu kapsamında hibe almış olan " Sınırın Çevresinde Türk ve Bulgar Dansları " adlı projemiz 11 ay sürelidir ve bu projemiz Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği Ortak Küçük Projeler Fonu kapsamında uyguladığımız 2. Projesidir.

Projemizin 27 Kasım 2008 tarihinde imzalanması ve 1 Aralık itibari ile uygulanmaya başlamasının ardından proje kapsamında çalışacak olan kişiler 21 Aralık 2008 tarihinde Anadolu Folklor Vakfı Edirne Grup Başkanlığında bir araya gelmiştir. Bu toplantıda proje, katılımcılara anlatılmış ve kişilerin görev tanımları yapılarak projede görev alacak kişilerin birbirleri ile tanışması gerçekleşmiştir.

Bunun ardından. Proje kapsamında görevli olan 2 Bulgar Uzman (Polina Zlatarska ve Nikolay NİKOV) şubat ayı içinde Bulgaristan’ın Yambol ili çevresinde araştırmalarda bulunarak Tranya yöresine özgü özellikler içeren 5 adet dans belirlemişlerdir. Aynı şekilde Proje Türk uzmanları Zeki DAĞ ve Mehmet GRAMMEŞİN, Mart ayı içinde Edirne ilinde çalışmalarda bulunarak Trakya yöresi özellikleri taşıyan 5 adet dans belirlemişlerdir. Bu danslar belirlenirken, bölgelerinde ki insan hayatını anlatan ve sahneye adapte edilebilecek danslar seçilmiştir. Bu dansların belirlenmesi ve bir rapor haline proje liderine sunulmasının ardından, Türk ve Bulgar dans eğitmenleri Mayıs ayı içinde Yambol ilinde bir araya gelmişler ve karşılıklı olarak seçilen dansları birbirlerine öğretmişlerdir. Bu eğitimin sonucunda Edirne ilinde Vakfımız ve projeye dansçı desteğinde bulunan Edirne Rumeli Halkoyunları Derneği üyelerinden oluşan 70 kişi, Bulgaristan’ın Yambol ilinden 63 kişi kurslarımıza katılmış ve Edirne’de seçilen kursiyerler Bulgar Dansları, Yambol ilinde seçilen kursiyerler ise Edirne yöresi dansları öğrenmişlerdir. Eğitimlerimiz 06 Temmuz 2009 tarihinde başlamış ve 06 Eylül 2009 tarihine kadar devam etmiştir. Bu eğitimler sonucunda öğrencilerin arasından seçilecek olan 32 şer kişilik gurupların katılımı ile ilk olarak Yambol ilinde 23 Eylül 2009 tarihinde, Edirne ilinde de 3 Ekimi 2009 tarihinde gösteriler düzenlenecektir. Bu gösterilerde canlı müzik eşliğinde Bulgar dansçılar Türk danslarını Türk müzisyenler eşliğinde, Türk dansçılarda Bulgar danslarını Bulgar müzisyenler eşliğinde sahneye koyacaklardır.

Konser programı tamamlandıktan sonra projede görev alan proje sahibi AFV Edirne Grup Başkanlığı ve ortağımız Saglasie’nin projedeki rolleri, projenin uygulaması ve proje kapsamında elde edilen sonuçların anlatılması için 1000 kopya Türkçe - İngilizce ve Bulgarca broşür hazırlanacak ve dağıtılmıştır.
Ayrıca içinde Yambol ve Edirne illerinde organize edilen gösteri programlarının görüntülerinin bulunacağı 1000 adet DVD hazırlanmış ve hazırlanan broşür ve DVD’ler okullara, Toplum Merkezlerine, Kültür Organizasyonlarına, yerel İdarelere, Profesyonel Kutlama Organizatörlerine ve bölgedeki Folklor kurumlarına dağıtılmıştır.

Projemizin ana amacı toplam 10 koreograf ve 120 çocuk ve gence Sınırın her iki tarafında tipik Trakya bölgesi danslarını öğretmek ve başarılı bir Sınır Ötesi Kültür değişimi ve bilgi transferi sağlamaktır.

Bulgar danslarından Oynadığımız Oyunlar

  • Cinovsku
  • Payduşka
  • Trite pati
  • Dayçovo
  • Richenitza