Folklorün Yararlandığı Kaynaklar

Sosyoloji, Antropoloji, Edebiyat, Psikoloji, Dil Bilimi, Din Bilimi, Tarih, Dinler Tarihi, Sanat Tarihi, Coğrafya, Tıp, Hukuk ve bu gibi bilimlerle yakından ilişkisi olup gerektiğinde bu bilim dallarının yöntem ve bulgularından yararlanır.
Yukarıda saymış olduğumuz bilimler folklorun alt kadrolarıdır.

a- Folklorda yazılı kaynaklar:

Gazeteler, kitaplar, destanlar, makaleler, dergiler vb…

b- Görsel kaynaklar:

Televizyon, sinemalar ve tiyatrolar vb…

c- Yazısız kaynaklar:

Masallar, halk hikayeleri, ağızdan ağza, kulaktan kulağa gelmiş olan töreler, gelenekler, görenekler, büyüler, tabular, ninniler, halk müziği, halk oyunları vb…

d- Dini inanışlar: Ritüeller, Rit of passage ( Kutsal geçişler )

e- Halk hekimciliği: Koca karı ilaçları.

f- Giyim-kuşam: Kadın ve erkek kıyafetleri, çocuk kıyafetleri, bebek kıyafetleri.

g- Ev yemekleri: Kadınlarımızın hazırlamış olduğu düğünlerde, özel günlerde ve güncel hayatta yapmış olduğu yemek çeşitleri.

h- Üretim araçları: Yaşamı devam ettirebilmek için ( kuru ve sulu tarım) ve buna benzer üretim araçlarının geliştirilmesi.

i- Tıp: Modern Tıp’ın kullanmış olduğu aletlerdir.

Halk oyunları ise Folklorun 18 tane alt kadrosundan yalnızca bir tanesidir.